Laatste foto’s

Koekoek
Koekoek
Uitlsuiper
Maan
Zicht op de Sallandse Heuvelrug
Aalscholver
Aalscholver
Zwaan
Zwaan
Meerkoet
Haas
Visdief

Regenwulp

Kluut
Grutto
Grutto in het landschap
Vechtende Grutto’s en Kemphaan
Grutto
Grutto
Slobeend
Ruig Haarmos
Steltkluut
Oranjetipje
Weiland Vol Pinkster- en Paardenbloemen
Roodhalsfuut
Zonsondergang in de Plaagslagen