Vogels

Koekoek
Koekoek
Spreeuw
Aalscholver
Tureluur
Aalscholver
Zwaan
Meerkoet
Regenwulp
Visdief
Kluut
2 Grutto’s en 1 Kemphaan
Grutto
Kluut in het landschap
Zomertaling
Grutto
Kemphaan & Grutto’s
Grutto in het landschap
Grutto
Slobeend
Steltkluut
Roodhalsfuut
Steenuil
Roodborst